Annan punkt i protokollet
PR
40
2018 rd
Plenum
Tisdag 24.4.2018 kl. 14.00
2.2
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 19.4.2018 unionsärendena U 15—17/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 15 och lagutskottet ska lämna utlåtande till i ärendena U 16 och 17. 
Senast publicerat 24.4.2018 14:12