Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 40/2021 rd Plenum Onsdag 14.4.2021 kl. 14.00—18.30

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—3 i proposition RP 20/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.