Punkt i protokollet
PR
41
2018 rd
Plenum
Onsdag 25.4.2018 kl. 14.05
3
Kaj Turunens begäran om befrielse från uppdragen som medlem i ekonomiutskottet, ersättare i stora utskottet, ersättare i finansutskottet, ersättare i jord- och skogsbruksutskottet och ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 28/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval till de nämnda utskotten förrättas i plenum fredag 27.4.2018 klockan 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 27.4.2018 klockan 10. 
Senast publicerat 25-04-2018 14:36