Punkt i protokollet
PR
41
2018 rd
Plenum
Onsdag 25.4.2018 kl. 14.05—16.52
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 25-04-2018 17:33