Senast publicerat 05-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 41/2019 rd Plenum Onsdag 2.10.2019 kl. 13.59

2.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kulmuni och Kaikkonen)

Statsrådets skrivelseSR 4/2019 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.