Senast publicerat 05-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 41/2019 rd Plenum Onsdag 2.10.2019 kl. 13.59—16.44

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

Regeringens propositionRP 20/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.