Senast publicerat 05-06-2021 23:23

Punkt i protokollet PR 41/2019 rd Plenum Onsdag 2.10.2019 kl. 13.59—16.44

8.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 7/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.