Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 41/2020 rd Plenum Lördag 28.3.2020 kl. 10.00—12.00

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Regeringens propositionRP 1/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.