Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 41/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00—18.26

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 255/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021.