Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 42/2016 rd Plenum Fredag 22.4.2016 kl. 12.59—13.31

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 22/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2016 rd
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-55180Bilaga 3A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.4.2016. 

Under debatten har Anna Kontula understödd av Katja Hänninen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 22/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställdes under debatten. 

Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 24 nej, 1 avstår; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.