Punkt i protokollet
PR
42
2018 rd
Plenum
Torsdag 26.4.2018 kl. 16.04—18.31
12
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 146/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-04-2018 14:39