Punkt i protokollet
PR
42
2020 rd
Plenum
Måndag 30.3.2020 kl. 14.01—19.42
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Senast publicerat 30-03-2020 21:45