Senast publicerat 06-06-2021 02:40

Punkt i protokollet PR 42/2020 rd Plenum Måndag 30.3.2020 kl. 14.01—19.42

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 3/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
18.13 
Juhana Vartiainen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Usein näissä tapauksissa kai luetaan ääneen valiokunnan mietintö, mutta nyt monella on muuta tärkeää ajateltavaa, ja tämä asia on vieläpä äärimmäisen tekninen. Vaikka me talousvaliokunnassa kaikki pidämme mehukkaasta poliittisesta väittelystä, niin tästä oli hyvin vaikea löytää sellaiseen sisältöä.  

Tämän taustahan on siinä, että Euroopan unioni haluaa luoda pääomamarkkinaunionin, ja siihen kuuluu myös pankki‑ ja vakuutustoiminnan sääntöjen vähittäinen yhtenäistäminen. Nyt me tällä lakiehdotuksella toteutamme tätä EU:n näin syntyvää normistoa. Valiokunta oli tässä mietinnössään täysin yksimielinen. Se ei ole edes kovin pitkä, ja sitä voi jokainen vilkaista.  

Tässä on lähinnä kysymys Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuuksista muille valvontaviranomaisille ja myös Finanssivalvonnan oikeudesta perustaa toimivaltaisten valvojien välinen yhteistoimintafoorumi. Myöskin yhtenäistetään Euroopan tasolla vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksia. Tässä oli tämän ehdotuksen jykevää sisältöä. — Arvoisa puhemies, kiitos.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 108/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.