Senast publicerat 05-06-2021 10:34

Punkt i protokollet PR 43/2017 rd Plenum Onsdag 26.4.2017 kl. 14.01—17.55

10.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018

BerättelseB 18/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2017.