Punkt i protokollet
PR
43
2018 rd
Plenum
Fredag 27.4.2018 kl. 13.01—13.59
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 
Senast publicerat 27.4.2018 15:30