Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 43/2021 rd Plenum Tisdag 20.4.2021 kl. 14.00—15.03

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 41/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 41/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.