Senast publicerat 22-04-2022 14:18

Punkt i protokollet PR 43/2022 rd Plenum Fredag 22.4.2022 kl. 13.00—13.15

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 19/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.4.2022.