Punkt i protokollet
PR
44
2017 rd
Plenum
Torsdag 27.4.2017 kl. 15.59—18.48
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
RP 20/2017 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 20/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 28-04-2017 13:06