Punkt i protokollet
PR
44
2018 rd
Plenum
Onsdag 2.5.2018 kl. 13.59—18.58
14
Motion om eutanasi för en god död
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2018. 
Senast publicerat 02-05-2018 20:09