Punkt i protokollet
PR
44
2018 rd
Plenum
Onsdag 2.5.2018 kl. 13.59—18.58
5
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Remissdebatt
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 27.4.2018. I strid med talmanskonferensen förslag har Eva Biaudet understödd av Johanna Karimäki under debatten föreslagit att även social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Talmanskonferensen har vid sitt sammanträde i dag 2.5.2018 justerat sitt tidigare förslag ochföreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet, lagutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Eftersom talmanskonferensens justerade förslag är identiskt med Eva Biaudets förslag torde talmanskonferensens förslag kunna godkännas. 
Jag konstaterar att remissdebatten om ärendet avslutades i plenum 27.4.2018 och att det under detta ärende nu endast är möjligt att föra debatt om talmanskonferensens förslag. 
Debatt
14.03
Timo
Heinonen
kok
Arvoisa puhemies! Harvoin jään sanattomaksi, mutta olin nyt pyytänyt puheenvuoron tähän itse asiakokonaisuuteen. — Tämä puhemiesneuvoston esitys on hyvä ja erinomainen, kannatan sitä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet, lagutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 18.5.2018 11:21