Senast publicerat 05-06-2021 23:26

Punkt i protokollet PR 44/2019 rd Plenum Fredag 4.10.2019 kl. 12.59—13.56

3.  Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik

InterpellationIP 1/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-262996
Förslag om misstroende 1.10.2019
Bilaga 3A
Enda behandling
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Kai Mykkänens med flera interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik. Debatten om ärendet avslutades i plenum 1.10.2019. 

Under debatten har Kai Mykkänen understödd av Peter Östman och Ville Tavio understödd av Jani Mäkelä framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Vid omröstningarna ställs först Kai Mykkänens förslag mot Ville Tavios förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

[Tekniska problem med omröstningsapparaturen.] 

[Omröstningarna 1 och 2 ogiltigförklarades på grund av de tekniska problemen.] 

Andre vice talman Juho Eerola
:

På grund av ett tekniskt problem i omröstningsapparaturen håller vi en 5 minuters paus. Jag beklagar. 

Plenum avbröts klockan 13.06. 

Plenum fortsatte klockan 13.15. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Vi fortsätter nu plenum och omröstningen genomförs på nytt. 

Ville Tavios förslag ”ja”, Kai Mykkänens förslag ”nej”. 

[Tekniska problem med omröstningsapparaturen.] 

[Omröstning 3 ogiltigförklarades på grund av de tekniska problemen.] 

Andre vice talman Juho Eerola
:

På grund av tekniska orsaker kan den elektroniska omröstningen inte verkställas. I stället verkställs en öppen omröstning med sedlar. Debatt om omröstningssättet tillåts inte. Jag ber ledamöterna Lindtman, Tavio, Mykkänen och Kurvinen fungera som rösträknare. 

Öppen omröstning med sedlar sker med olikfärgade sedlar genom namnupprop. På sedlarna ska ledamotens namn samt ”ja”, ”nej” eller ”blankt” finnas tryckt. Andra valsedlar kommer att förkastas. Omröstningen verkställs i den ordning riksdagsledamöternas namn ropas upp och med två valurnor. 

1) Ville Tavios förslag ”ja”, Kai Mykkänens förslag ”nej”.  

Följande ledamöter röstade ”ja”: 

Anders Adlercreutz /sv, Pekka Aittakumpu /cent, Outi Alanko-Kahiluoto /gröna, Li Andersson /vänst, Sanna Antikainen /saf, Paavo Arhinmäki /vänst, Marko Asell /sd, Kim Berg /sd, Sandra Bergqvist /sv, Eva Biaudet /sv, Thomas Blomqvist /sv, Tiina Elo /gröna, Ritva Elomaa /saf, Seppo Eskelinen /sd, Tarja Filatov /sd, Bella Forsgrén /gröna, Jukka Gustafsson /sd, Maria Guzenina /sd, Tuula Haatainen /sd, Pekka Haavisto /gröna, Jussi Halla-aho /saf, Timo Harakka /sd, Atte Harjanne /gröna, Satu Hassi /gröna, Eveliina Heinäluoma /sd, Anna-Maja Henriksson /sv, Hanna Holopainen /gröna, Mari Holopainen /gröna, Veronika Honkasalo /vänst, Hannu Hoskonen /cent, Petri Huru /saf, Hanna Huttunen /cent, Saara Hyrkkö /gröna, Olli Immonen /saf, Kaisa Juuso /saf, Antti Kaikkonen /cent, Eeva Kalli /cent, Anne Kalmari /cent, Toimi Kankaanniemi /saf, Mika Kari /sd, Juho Kautto /vänst, Hilkka Kemppi /cent, Anneli Kiljunen /sd, Kimmo Kiljunen /sd, Mikko Kinnunen /cent, Mai Kivelä /vänst, Esko Kiviranta /cent, Pasi Kivisaari /cent, Anna Kontula /vänst, Ari Koponen /saf, Noora Koponen /gröna, Jari Koskela /saf, Hanna Kosonen /cent, Jouni Kotiaho /saf, Katri Kulmuni /cent, Antti Kurvinen /cent, Johan Kvarnström /sd, Suna Kymäläinen /sd, Mikko Kärnä /cent, Joonas Könttä /cent, Sheikki Laakso /saf, Rami Lehto /saf, Aki Lindén /sd, Antti Lindtman /sd, Mika Lintilä /cent, Markus Lohi /cent, Pia Lohikoski /vänst, Mikko Lundén /saf, Mats Löfström /sv, Niina Malm /sd, Sanna Marin /sd, Hanna-Leena Mattila /cent, Leena Meri /saf, Markus Mustajärvi /vänst, Jari Myllykoski /vänst, Juha Mäenpää /saf, Jani Mäkelä /saf, Riitta Mäkinen /sd, Merja Mäkisalo-Ropponen /sd, Jukka Mäkynen /saf, Veijo Niemi /saf, Mika Niikko /saf, Anders Norrback /sv, Ilmari Nurminen /sd, Maria Ohisalo /gröna, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Mikko Ollikainen /sv, Jouni Ovaska /cent, Sirpa Paatero /sd, Tom Packalén /saf, Aino-Kaisa Pekonen /vänst, Mauri Peltokangas /saf, Pirkka-Pekka Petelius /gröna, Raimo Piirainen /sd, Jenni Pitko /gröna, Sakari Puisto /saf, Riikka Purra /saf, Lulu Ranne /saf, Mari Rantanen /saf, Piritta Rantanen /sd, Veronica Rehn-Kivi /sv, Minna Reijonen /saf, Antti Rinne /sd, Jari Ronkainen /saf, Kristiina Salonen /sd, Jussi Saramo/vänst, Hanna Sarkkinen /vänst, Sami Savio /saf, Mikko Savola /cent, Matti Semi /vänst, Jenna Simula /saf, Juha Sipilä /cent, Ville Skinnari /sd, Riikka Slunga-Poutsalo /saf, Mirka Soinikoski /gröna, Joakim Strand /sv, Iiris Suomela /gröna, Hussein al-Taee /sd, Ville Tavio /saf, Ari Torniainen /cent, Erkki Tuomioja /sd, Tytti Tuppurainen /sd, Ano Turtiainen /saf, Sebastian Tynkkynen /saf, Anu Vehviläinen /cent, Paula Werning /sd, Jussi Wihonen /saf, Pia Viitanen /sd, Heidi Viljanen /sd, Anne-Mari Virolainen /saml, Sofia Virta /gröna, Ville Vähämäki /saf, Tuula Väätäinen /sd och Johannes Yrttiaho /vänst. 

Följande ledamöter röstade "nej": 

Heikki Autto /saml, Sari Essayah /kd, Sanni Grahn-Laasonen /saml, Harry Harkimo /liik, Janne Heikkinen /saml, Timo Heinonen /saml, Anna-Kaisa Ikonen /saml, Kalle Jokinen /saml, Ilkka Kanerva /saml, Ville Kaunisto /saml, Pihla Keto-Huovinen /saml, Marko Kilpi /saml, Pauli Kiuru /saml, Jukka Kopra /saml, Terhi Koulumies /saml, Mia Laiho /saml, Antero Laukkanen /kd, Elina Lepomäki /saml, Matias Marttinen /saml, Sari Multala /saml, Kai Mykkänen /saml, Petteri Orpo /saml, Jaana Pelkonen /saml, Paula Risikko /saml, Wille Rydman /saml, Päivi Räsänen /kd, Janne Sankelo /saml, Sari Sarkomaa /saml, Arto Satonen /saml, Saara-Sofia Sirén /saml, Ruut Mari-Leena Talvitie /saml, Sari Tanus /kd, Kari Tolvanen /saml, Sinuhe Wallinheimo /saml, Juhana Vartiainen /saml, Sofia Vikman /saml, Anne-Mari Virolainen /saml, Ben Zyskowicz /saml och Peter Östman /kd. 

Följande ledamöter var frånvarande vid omröstningen: 

Juho Eerola /saf, Markku Eestilä /saml, Eeva-Johanna Eloranta /sd, Hannakaisa Heikkinen /cent, Petri Honkonen /cent, Inka Hopsu /gröna, Antti Häkkänen /saml, Katja Hänninen /vänst, Vilhelm Junnila /saf, Arja Juvonen /saf, Heli Järvinen /gröna, Emma Kari /gröna, Pia Kauma /saml, Krista Kiuru /sd, Johannes Koskinen /sd, Merja Kyllönen /vänst, Jari Leppä /cent, Krista Mikkonen /gröna, Arto Pirttilahti /cent, Juha Pylväs /cent, Antti Rantakangas /cent, Annika Saarikko /cent, Katja Taimela /sd, Jutta Urpilainen /sd och Veikko Vallin /saf. 

Vid omröstningen avgavs 133 ja-röster och 41 nej-röster, 25 frånvarande. 

Riksdagen godkände vid denna omröstning Ville Tavios förslag. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Av tekniska orsaker kan en elektronisk omröstning inte heller nu verkställas. Därför meddelar jag att en öppen omröstning med sedlar verkställs igen. Inte heller nu tillåts debatt om omröstningssättet. Jag ber ledamöterna Lindtman, Mäkelä, Sarkomaa och Kalli fungera som rösträknare. 

2) Förtroende för statsrådet ”ja”, Ville Tavios förslag ”nej”.  

Följande ledamöter röstade ”ja”: 

Anders Adlercreutz /sv, Pekka Aittakumpu /cent, Outi Alanko-Kahiluoto /gröna, Li Andersson /vänst, Paavo Arhinmäki /vänst, Marko Asell /sd, Kim Berg /sd, Sandra Bergqvist /sv, Eva Biaudet /sv, Thomas Blomqvist/sv, Tiina Elo /gröna, Seppo Eskelinen /sd, Tarja Filatov /sd, Bella Forsgrén /gröna, Jukka Gustafsson /sd, Maria Guzenina /sd, Tuula Haatainen /sd, Pekka Haavisto /gröna, Timo Harakka /sd, Atte Harjanne /gröna, Satu Hassi /gröna, Eveliina Heinäluoma /sd, Anna-Maja Henriksson /sv, Hanna Holopainen /gröna, Mari Holopainen /gröna, Veronika Honkasalo /vänst, Hannu Hoskonen /cent, Hanna Huttunen /cent, Saara Hyrkkö /gröna, Eeva Kalli /cent, Anne Kalmari /cent, Mika Kari /sd, Juho Kautto /vänst, Hilkka Kemppi /cent, Anneli Kiljunen /sd, Kimmo Kiljunen /sd, Mikko Kinnunen /cent, Mai Kivelä /vänst, Esko Kiviranta /cent, Pasi Kivisaari /cent, Anna Kontula /vänst, Noora Koponen /gröna, Hanna Kosonen /cent, Katri Kulmuni /cent, Antti Kurvinen /cent, Johan Kvarnström /sd, Suna Kymäläinen /sd, Mikko Kärnä /cent, Joonas Könttä /cent, Aki Lindén /sd, Antti Lindtman /sd, Mika Lintilä /cent, Markus Lohi /cent, Pia Lohikoski /vänst, Mats Löfström /sv, Niina Malm /sd, Sanna Marin /sd, Hanna-Leena Mattila /cent, Markus Mustajärvi /vänst, Jari Myllykoski /vänst, Riitta Mäkinen /sd, Merja Mäkisalo-Ropponen /sd, Anders Norrback /sv, Ilmari Nurminen /sd, Maria Ohisalo /gröna, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Mikko Ollikainen /sv, Jouni Ovaska /cent, Sirpa Paatero /sd, Aino-Kaisa Pekonen /vänst, Pirkka-Pekka Petelius /gröna, Raimo Piirainen /sd, Jenni Pitko /gröna, Piritta Rantanen /sd, Veronica Rehn-Kivi /sv, Antti Rinne /sd, Kristiina Salonen /sd, Jussi Saramo /vänst, Hanna Sarkkinen /vänst, Mikko Savola /cent, Matti Semi /vänst, Juha Sipilä /cent, Ville Skinnari /sd, Mirka Soinikoski /gröna, Joakim Strand /sv/cent, Iiris Suomela /gröna, Hussein al-Taee /sd, Ari Torniainen /cent, Erkki Tuomioja /sd, Tytti Tuppurainen /sd, Anu Vehviläinen /cent, Paula Werning /sd, Pia Viitanen /sd, Heidi Viljanen /sd, Sofia Virta /gröna, Tuula Väätäinen /sd och Johannes Yrttiaho /vänst. 

Följande ledamöter röstade "nej": 

Sanna Antikainen /saf, Ritva Elomaa /saf, Sari Essayah /kd, Sanni Grahn-Laasonen /saml, Jussi Halla-aho /saf, Harry Harkimo /liik, Janne Heikkinen /saml, Timo Heinonen /saml, Petri Huru /saf, Anna-Kaisa Ikonen /saml, Olli Immonen /saf, Kalle Jokinen /saml, Kaisa Juuso /saf, Ilkka Kanerva /saml, Toimi Kankaanniemi /saf, Ville Kaunisto /saml, Pihla Keto-Huovinen /saml, Marko Kilpi /saml, Pauli Kiuru /saml, Ari Koponen /saf, Jukka Kopra /saml, Jari Koskela /saf, Jouni Kotiaho /saf, Terhi Koulumies /saml, Sheikki Laakso /saf, Mia Laiho /saml, Antero Laukkanen /kd, Rami Lehto /saf, Elina Lepomäki /saml, Mikko Lundén /saf, Matias Marttinen /saml, Leena Meri /saf, Sari Multala /saml, Kai Mykkänen /saml, Juha Mäenpää /saf, Jani Mäkelä /saf, Jukka Mäkynen /saf, Veijo Niemi /saf, Mika Niikko /saf, Petteri Orpo /saml, Tom Packalén /saf, Jaana Pelkonen /saml, Mauri Peltokangas /saf, Sakari Puisto /saf, Riikka Purra /saf, Lulu Ranne /saf, Mari Rantanen /saf, Minna Reijonen /saf, Paula Risikko /saml, Jari Ronkainen /saf, Wille Rydman /saml, Päivi Räsänen /kd, Janne Sankelo /saml, Sari Sarkomaa /saml, Arto Satonen /saml, Sami Savio /saf, Jenna Simula /saf, Saara-Sofia Sirén /saml, Ruut Sjöblom/saml, Riikka Slunga-Poutsalo /saf, Sari Tanus /kd, Ville Tavio /saf, Kari Tolvanen /saml, Ano Turtiainen /saf, Sebastian Tynkkynen /saf, Sinuhe Wallinheimo /saml, Juhana Vartiainen /saml, Heikki Vestman /saml, Jussi Wihonen /saf, Sofia Vikman /saml, Anne-Mari Virolainen /saml, Ville Vähämäki /saf, Ben Zyskowicz /saml och Peter Östman /kd. 

Följande ledamöter var frånvarande vid omröstningen: 

Heikki Autto /saml, Juho Eerola /saf, Markku Eestilä /saml, Eeva-Johanna Eloranta /sd, Hannakaisa Heikkinen /cent, Petri Honkonen /cent, Inka Hopsu /gröna, Antti Häkkänen /saml, Katja Hänninen /vänst, Vilhelm Junnila /saf, Arja Juvonen /saf, Heli Järvinen /gröna, Antti Kaikkonen /cent, Emma Kari /gröna, Pia Kauma /saml, Krista Kiuru /sd, Johannes Koskinen /sd, Merja Kyllönen /vänst, Jari Leppä /cent, Krista Mikkonen /gröna, Arto Pirttilahti /cent, Juha Pylväs /cent, Antti Rantakangas /cent, Annika Saarikko /cent, Katja Taimela /sd, Mari-Leena Talvitie /saml, Jutta Urpilainen /sd och Veikko Vallin /saf. 

Andre vice talman Juho Eerola fungerade som talman. Talmannen deltar inte i omröstningar.  

Vid omröstningen avgavs 97 ja-röster och 74 nej-röster, 28 frånvarande. 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.