Punkt i protokollet
PR
44
2020 rd
Plenum
Torsdag 2.4.2020 kl. 16.02—22.05
20
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 2.4.2020. 
Senast publicerat 03-04-2020 00:00