Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 44/2020 rd Plenum Torsdag 2.4.2020 kl. 16.02—22.05

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Regeringens propositionRP 1/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.