Senast publicerat 06-06-2021 17:57

Punkt i protokollet PR 44/2021 rd Plenum Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00—17.02

3.5.  Muntlig fråga om stödtjänster för barn och unga (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 83/2021 rd
Muntlig frågestund
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Då går vi över till nästa tema. — Ledamot Laukkanen. 

Debatt
16.46 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Lastensuojelun Keskusliiton ja THL:n tuoreesta kuntakyselystä ilmenee, että perheiden vaikeudet ja lastensuojelun asiakkaiden tuen tarve ovat lisääntyneet merkittävästi koronaepidemian takia. Lastensuojelun asiakkaiden ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvussa. Sekä lasten että vanhempien mielenterveysongelmat ovat koronan myötä lisääntyneet. Oppilashuolto olisi tehokas keino tarjota nuorille matalan kynnyksen apua riittävän ajoissa, mutta palvelut eivät toimi. Ongelmia aiheuttaa lasten ja nuorisopsykiatrian sekä koulutoimen ja oppilashuollon palveluiden heikko saatavuus lastensuojelun asiakkaille. 

Kysynkin: Millä toimin lastensuojelun tilannetta parannetaan ja perheiden sekä erityisesti lasten ja nuorten tarvitsemaan apuun panostetaan? Aikooko hallitus edistää matalan kynnyksen palveluita esimerkiksi oppilashuollon osalta lisäämällä velvoitettavuutta, ehkäpä tuoda jopa lakiin jonkinlaiset mitoitukset [Puhemies: Minuutti!] kouluterveyspalveluille? 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ministeri Saramo. 

16.47 
Opetusministeri Jussi Saramo 
(vastauspuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä, ja siltä osin tähän on tietysti mukava vastata, että olemme jo valmistelleet mitoituksen tuomista tänne eduskuntaan. 

Sekä koulukuraattoreja että koulupsykologeja on Suomessa — itse asiassa joissain kunnissa, joissain kouluissa tilanne on ihan kohtuullisen hyvä, mutta monin paikoin tilanne on aivan todella huono. Se mitoitus ja sen mukana rahoitus kunnille tullaan tähän saliin tuomaan, ja tietysti toivon, että se sitten etenee nopeasti. Mutta valitettavasti se palveluketju tarvitsee kyllä paljon muutakin, eli kuten tässä nostettiin esiin, niin ne ongelmat ovat nyt todella laajoja, ja niitä oli jo ennen koronaa, minkä takia hallitus on tähän asiaan tarttunut jo aiemmin, ja ne ovat nyt kärjistyneet. Me tarvitsemme sinne koulupuolelle merkittäviä lisäresursseja, ja niitä on jo annettu, mutta niitä tarvitaan myös sinne sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelle. Kenties näistä kuullaan lisää esimerkiksi ministeri Kiurulta, [Puhemies: Minuutti!] mutta koulupuolella nyt tehdään kaikki tämän eteen, että asia saadaan kuntoon. 

Frågan slutbehandlad.