Senast publicerat 26-04-2022 18:21

Punkt i protokollet PR 44/2022 rd Plenum Tisdag 26.4.2022 kl. 13.59—17.39

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Regeringens propositionRP 29/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2022.