Senast publicerat 04-06-2021 16:53

Punkt i protokollet PR 45/2015 rd Plenum Tisdag 6.10.2015 klo 14.02—21.11

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2015 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 24 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatt
20.54 
Johanna Ojala-Niemelä sd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä esitetään vankiterveydenhuollon järjestämisen siirtämistä oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, ja ilolla tervehdin tätä hallituksen esitystä. 

Vankiterveydenhuolto järjestetään tällä hetkellä erillään muusta julkisesta terveydenhuollosta, ja kun yleinen terveydenhuolto on kuntien kontolla, niin vankien osalta se on Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla. Nyt tässä pyritään siihen, että tällä muutoksella vahvistetaan vankeuslaissa tarkoitetun normaalisuusperiaatteen mukaisesti vankiterveydenhuollon asemaa osana muuta terveydenhuoltojärjestelmää, ja minusta tämä on selkeästi askel oikeaan suuntaan. Vankien terveydentila on heikko. Voi sanoa, siellä on paljon päihdeongelmia, mielenterveyden häiriöitä, maksatulehduksia, ja vangin elinikäkin on keskimäärin 47 vuotta. Uskon kyllä, että tällä uudistuksella saadaan hyvä ja kustannustehokas pohjoismainen terveydenhuolto myös meidän Suomen vangeille jatkossakin. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.