Punkt i protokollet
PR
45
2015 rd
Plenum
Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02—21.11
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 27 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 27-04-2016 14:38