Punkt i protokollet
PR
45
2015 rd
Plenum
Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02—21.11
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
Debatt
19.47
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että tämä asia jätetään pöydälle 13.10. pidettävään istuntoon. 
Andre vice talman Paula Risikko
Ledamot Pia Viitanen har föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 13.10.2015. Därmed bordläggs alltså ärendet. Finns det övriga förslag till tidpunkt för bordläggningen?  
Debatten om ärendets bordläggning avslutades. 
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 13.10.2015. 
Senast publicerat 20-11-2018 15:54