Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 45/2015 rd Plenum Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02—21.11

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatt
19.47 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että tämäkin asia jätetään pöydälle 13.10. pidettävään täysistuntoon. 

Andre vice talman Paula Risikko
:

Ledamot Pia Viitanen har föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 13.10.2015. Därmed bordläggs alltså ärendet. Finns det övriga förslag till tidpunkt för bordläggningen?  

Debatten om ärendets bordläggning avslutades. 

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 13.10.2015.