Senast publicerat 05-06-2021 08:01

Punkt i protokollet PR 45/2017 rd Plenum Fredag 28.4.2017 kl. 12.58—13.32

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2017.