Senast publicerat 04-06-2021 18:58

Punkt i protokollet PR 46/2015 rd Plenum Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2015 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 3/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 12/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.