Punkt i protokollet
PR
46
2015 rd
Plenum
Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 17 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.10.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2015. 
Senast publicerat 24-08-2016 13:44