Punkt i protokollet
PR
46
2016 rd
Plenum
Fredag 29.4.2016 kl. 13.02—13.32
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2016. 
Senast publicerat 29.4.2016 14:54