Punkt i protokollet PR 46/2017 rd Plenum Tisdag 2.5.2017 kl. 14.05—17.41

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av handelsregisterlagen

Regeringens propositionRP 14/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 14/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Senast publicerat 03-05-2017 09:26