Punkt i protokollet
PR
46
2017 rd
Plenum
Tisdag 2.5.2017 kl. 14.05—17.41
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagenom finansiering av undervisnings-och kulturverksamhet
Regeringens proposition
RP 20/2017 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 20/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Latest publish 03-05-2017 09:28