Punkt i protokollet
PR
46
2018 rd
Plenum
Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32
10
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes i anslutning till ärende 8 på dagordningen.] 
Senast publicerat 4.5.2018 15:48