Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 46/2018 rd Plenum Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 195/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 4/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.5.2018. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

32 § 

Talman Paula Risikko
:

Riitta Myller har understödd av Satu Hassi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Olli Immonen har understödd av Rami Lehto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Riitta Myllers förslag mot Olli Immonens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Olli Immonens förslag ”ja”, Riitta Myllers förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 77 nej, 1 avstår; 8 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Olli Immonens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Olli Immonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 90 nej; 8 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

42 § 

Talman Paula Risikko
:

Riitta Myller har understödd av Satu Hassi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Olli Immonen har understödd av Rami Lehto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Riitta Myllers förslag mot Olli Immonens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Olli Immonens förslag ”ja”, Riitta Myllers förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 76 nej, 1 avstår; 8 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Olli Immonens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Olli Immonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 90 nej; 8 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

145 a § 

Talman Paula Risikko
:

Olli Immonen har understödd av Riitta Myller föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Olli Immonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 90 nej; 8 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.