Senast publicerat 05-06-2021 13:07

Punkt i protokollet PR 46/2018 rd Plenum Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32

6.  Tiina Elovaaras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 34/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 8.5.2018 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 8.5.2018 klockan 11.