Senast publicerat 05-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 46/2019 rd Plenum Tisdag 8.10.2019 kl. 12.02—21.59

7.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 28/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.