Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 46/2020 rd Plenum Fredag 3.4.2020 kl. 13.02—15.46

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 39/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020.