Punkt i protokollet
PR
46
2020 rd
Plenum
Fredag 3.4.2020 kl. 13.02—15.46
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020. 
Senast publicerat 03-04-2020 17:24