Senast publicerat 04-06-2021 21:46

Punkt i protokollet PR 47/2016 rd Plenum Tisdag 3.5.2016 kl. 13.59—17.25

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 69/2016 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

Debatt
16.35 
Rami Lehto ps :

Arvoisa rouva puhemies! Vaikka orjuus on periaatteessa lakkautettu, elää orjuuden kaltaisissa oloissa kuitenkin miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Nykyajan orjuutta ovat esimerkiksi velkaorjuus, ihmiskauppa, lapsityövoiman käyttö ja pakkoavioliitot. 

Riistoille alttiimpia ovat aina yhteiskunnallisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, kuten naiset ja lapset. ILOn arvion mukaan pakkotyön uhreja on tällä hetkellä koko maailmassa lähes 21 miljoonaa, joista naisia ja tyttöjä on 11,4 miljoonaa. Uhreista 4,5 miljoonaa henkilöä on seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä pakkotyössä. 

Ihmiskauppa kohdistuu erityisesti naisiin ja lapsiin. Ihmiskaupalla tarkoitetaan ihmisen myymistä esimerkiksi prostituutioon, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai pakkotyöhön. Myös elinkauppa voi olla ihmiskauppaa. Pakkotyön pahimpia muotoja on lapsityövoiman käyttö. Lasten työolosuhteet ovat usein hyvin huonot, korvaukset vähäisiä tai olemattomia, ja heidät alistetaan terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisiin oloihin. Ihmiskauppa on yksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimmista toimintamuodoista, joka koskettaa myös Suomea. Suomen arvioidaan olevan kauttakulkumaana vuosittain jopa sadoille ihmiskaupan uhreille ja osalle myös kohdemaa. 

Hallituksen esitys pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on kannatettava. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.