Punkt i protokollet
PR
47
2016 rd
Plenum
Tisdag 3.5.2016 kl. 13.59—17.25
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 
Debatt
16.37
Mika
Kari
sd
Arvoisa rouva puhemies! Tässä tilintarkastuslain uudistuksen yhteydessä sisältönä on monta asiaa ja direktiivin kautta myös tämmöistä uudistamistarvetta. Tätä päälinjaa voi hyvillä mielillä tukea. Siellä on monia asioita, jotka vaikuttavat myös pienyrittäjien arkeen. Haluan kiinnittää hallituksen huomion yhteen asiaan, jota olisin kyllä toivonut tässä yhteydessä myös korjattavan, ja se liittyy viime kaudella olleeseen hallituksen esitykseen, jota ministeri Ihalainen vähän reilu vuosi sitten tammikuussa 2015 esitti. Tämän esityksen pääasiallinen sisältö on se, että tilintarkastajille olisi laadittu velvollisuus ilmoittaa talousrikosepäilyistä asianomaisille viranomaisille. Tällä hetkellä tällaista velvollisuutta harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ei tilintarkastajilla ole. Vastaava laki on ollut käytössä Ruotsissa vuodesta 2000 alkaen hyvällä menestyksellä, ja toivon joku päivä näkeväni, että tällainen vastaava laki myös Suomessa säädetään. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 27.3.2019 18:33