Senast publicerat 05-06-2021 13:07

Punkt i protokollet PR 47/2018 rd Plenum Tisdag 8.5.2018 kl. 13.59—19.21

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 27/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.5.2018.