Punkt i protokollet
PR
47
2018 rd
Plenum
Tisdag 8.5.2018 klo 13.59—19.21
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.5.2018. 
Senast publicerat 9.5.2018 09:09