Punkt i protokollet
PR
47
2019 rd
Plenum
Onsdag 9.10.2019 kl. 10.02—22.04
4
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Senast publicerat 09-10-2019 22:42