Punkt i protokollet
PR
47
2020 rd
Plenum
Fredag 3.4.2020 kl. 15.59—17.35
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.4.2020. 
Senast publicerat 03-04-2020 18:00