Punkt i protokollet
PR
47
2020 rd
Plenum
Fredag 3.4.2020 kl. 15.59—17.35
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.4.2020. 
Senast publicerat 03-04-2020 18:03