Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 47/2021 rd Plenum Tisdag 27.4.2021 kl. 13.59

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Regeringens propositionRP 53/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.