Punkt i protokollet
PR
48
2018 rd
Plenum
Onsdag 9.5.2018 kl. 14.03—19.16
2
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
Interpellation
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-189271
Förslag om misstroende 8.5.2018
Bilaga 2A
Enda behandling
Talman Paula Risikko
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Antti Lindtmans m.fl. interpellation om arbetsvillkoren för unga. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.5.2018. 
Under debatten har Antti Lindtman understödd av Ilmari Nurminen, Touko Aalto understödd av Ozan Yanar och Thomas Blomqvist understödd av Joakim Strand framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Antti Lindtmans förslag mot Touko Aaltos förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Thomas Blomqvists förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Touko Aaltos förslag ”ja”, Antti Lindtmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 116 ja, 57 nej, 11 avstår; 15 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Touko Aaltos förslag. 
2) Thomas Blomqvists förslag ”ja”, Touko Aaltos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 70 nej, 3 avstår; 14 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Thomas Blomqvists förslag. 
3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Thomas Blomqvists förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 79 nej, 6 avstår; 15 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28-05-2018 11:27